07:58 pm Tuesday, June 25, 2019
 • ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ – ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ

  By admin - Tue May 29, 6:02 am

  • Comments Off on ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ – ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ
  • 0 views

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹೆ, ಸಹಕಾರ ಕೋರಿರುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  • Comments Off on ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ – ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
   Loading...Loading...
  • 0 views

  Leave a Reply

  Comments are closed on this post.