07:27 pm Tuesday, June 25, 2019
 • ವಿದ್ಯಾ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕೊಡುಗೆ

  By admin - Mon Jan 15, 3:23 am

  • Comments Off on ವಿದ್ಯಾ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕೊಡುಗೆ
  • 0 views

  *ಕರ್ನಾಟಕದ No1 ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್*

  *ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ*

  *ಮಕ್ಕಳೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಿರ ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ.100% ಪಾಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ*

  *ಅಪೂರ್ಣವಾದ ವಿದ್ಯಾಭಾಸ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗಾಳಿಸುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವಿರಾದಾರೆ?*

  *ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5ನೇ,6ನೇ,7ನೇ,8ನೇ,9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಿರ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ*

  *15 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು,ಗ್ರಹಿನಿಯರು,ಉದ್ಯೋಗಸ್ತರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಗಬಹುದು.*

  *SSLC ಪಾಸಾದ 1 PUC ಫೇಲ್ ಆದ 17 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು,ಗ್ರಹಿನಿಯರು,ಉದ್ಯೋಗಸ್ತರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ 2PUC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಜರಗಬಹುದು*

  *ಇದಕ್ಕೇ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಗುರಿ*

  *ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ SSLC ಕಲಿತು ಪಾಸಾಗಿ*

  *1 P U C ಫೇಲ್ ಆದವರು ನಿರಾಶೆರಗಬೇಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ DIRECT 2nd PUC ಪಾಸಾಸಾಗಿರಿ*

  *ADMISSION OPEN*
  *FIRST CLASS RESULT IN 2017*

  *VIDYA TUTORIAL COLLEGE*

  *REGAL PARK OPPOSITE NAWFAL HOTEL STATEBANK MANGALORE*

  *CONTACT 6360317677 8970735809*

  *ಇಂದೇ ಸೇರಿರಿ*
  *ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್*

  *OPEN CHALLANGE*
  *ಪಾಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ*

  *ನೆನಪಿಡಿ*
  *ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ದಾರಿದಿಪವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಟ್ಯೂಟಾರಿಯಲ್ಸ್*

  *ಮುಲ್ಕಿ,ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಸುರತ್ಕಲ್,ಬಜ್ಪೆ,ಬಿ.ಸಿ ರೋಡ್,ಕೈಕಂಬ,ಕಾಟಿಪಳ್ಳ,ಕೃಷ್ಣಪುರ,ಕಾರ್ನಾಡ್,ಕೊಲ್ನಾಡ್,ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ,ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ,ಉಳ್ಳಾಲ,ಬೆಂಗ್ರೆ,ಜೋಕಟ್ಟೆ,ಮುಡಿಪು,ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರ್,ಬಜಾಲ್ ಪರಿಸರಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರಿ*

  *ವಿದ್ಯಾ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕೊಡುಗೆ*

  *2 ಉಚಿತ ಸೀಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ*
  *6360317677 8970735809*

  *ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಟ್ಯೂಟಾರಿಯಲ್ಸ್*

  *ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ*
  [14/01, 11:48 pm] Cus Vidya Tutorial: *ಕರ್ನಾಟಕದ No1 ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್*

  *ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ*

  *ಮಕ್ಕಳೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಿರ ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ.100% ಪಾಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ*

  *ಅಪೂರ್ಣವಾದ ವಿದ್ಯಾಭಾಸ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗಾಳಿಸುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವಿರಾದಾರೆ?*

  *ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5ನೇ,6ನೇ,7ನೇ,8ನೇ,9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಿರ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ*

  *15 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು,ಗ್ರಹಿನಿಯರು,ಉದ್ಯೋಗಸ್ತರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಗಬಹುದು.*

  *SSLC ಪಾಸಾದ 1 PUC ಫೇಲ್ ಆದ 17 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು,ಗ್ರಹಿನಿಯರು,ಉದ್ಯೋಗಸ್ತರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ 2PUC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಜರಗಬಹುದು*

  *ಇದಕ್ಕೇ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಗುರಿ*

  *ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ SSLC ಕಲಿತು ಪಾಸಾಗಿ*

  *1 P U C ಫೇಲ್ ಆದವರು ನಿರಾಶೆರಗಬೇಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ DIRECT 2nd PUC ಪಾಸಾಸಾಗಿರಿ*

  *ADMISSION OPEN*
  *FIRST CLASS RESULT IN 2017*

  *VIDYA TUTORIAL COLLEGE*

  *REGAL PARK OPPOSITE NAWFAL HOTEL STATEBANK MANGALORE*

  *CONTACT 6360317677 8970735809*

  *ಇಂದೇ ಸೇರಿರಿ*
  *ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್*

  *OPEN CHALLANGE*
  *ಪಾಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ*

  *ನೆನಪಿಡಿ*
  *ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ದಾರಿದಿಪವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಟ್ಯೂಟಾರಿಯಲ್ಸ್*

  *ಮುಲ್ಕಿ,ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಸುರತ್ಕಲ್,ಬಜ್ಪೆ,ಬಿ.ಸಿ ರೋಡ್,ಕೈಕಂಬ,ಕಾಟಿಪಳ್ಳ,ಕೃಷ್ಣಪುರ,ಕಾರ್ನಾಡ್,ಕೊಲ್ನಾಡ್,ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ,ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ,ಉಳ್ಳಾಲ,ಬೆಂಗ್ರೆ,ಜೋಕಟ್ಟೆ,ಮುಡಿಪು,ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರ್,ಬಜಾಲ್ ಪರಿಸರಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರಿ*

  *ವಿದ್ಯಾ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕೊಡುಗೆ*

  *2 ಉಚಿತ ಸೀಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ*
  *6360317677 8970735809*

  *ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಟ್ಯೂಟಾರಿಯಲ್ಸ್*

  *ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ*
  [14/01, 11:53 pm] Cus Vidya Tutorial: GOOD NEWS TO SSLC AND PUC STUDENTS OF MANGALORE

  DO U WANT TO SCORE ABOVE 90%??

  FREE EXAM TIPS WILL GIVEN

  NO NEED TO DO HARD WORK,JUST SMART WORK

  INTENSIVE COACHING CLASESS AND CRASH COURSE

  INDIVIDUAL CLASESS

  REGULAR AND WEAKEND CLASESS SATURDAY AND SUNDAY

  ANY TIME CLASESS ALSO AVAILABLE

  SPEND 50 HOURS WITH EXPERTS

  SPECIAL TUTIONS FOR PUC ACCOUNTS ENGLISH ECONOMICS AND STATISTICS.

  SSLC MATHS AND SCIENCE.

  BOOK YOUR SEATS NOW

  100% PASS GUARANTEE.

  TEACHING BY EXPERTS.
  25 YEARS OF SUCESS

  NO1 TUTION CENTERE IN MANGALORE.

  SURVEY REPORT BY STUDENTS http://vote.pollcode.com/77994158
  CONTACT 8970735809
  6360317677

  VIDYA TUTION CENTERE REGAL PARK 3rd FLOOR opposite NAWFAL HOTEL STATEBANK MANGALORE.

  DISTINCTION GUARANTEE.

  Contact
  6360317677

  • Comments Off on ವಿದ್ಯಾ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕೊಡುಗೆ
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
   Loading...Loading...
  • 0 views

  Leave a Reply

  Comments are closed on this post.