*ಕಣಚೂರು* ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
*ನಾಟೆಕಲ್,* ಮಂಗಳೂರು
📞 *0824 2888000*📞

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನಾಚರಣೆ*
*Nov-14 2021*
ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ
*ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಧುಮೇಹ ತಪಾಸಣಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್*
*COMPREHENSIVE DIABETES CHECKUP PACKAGE*

ರೂ.5000/- ಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೇವಲ ರೂ.2500/- ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ

🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
*ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು*
*CBC*
ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ
*UREA Creatinine*
ಕಿಡ್ನಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
*FBS,PPBS*
ರಕ್ತದ ಶುಗರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
*HBA1C*
*ರಕ್ತದ ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ*
*3 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ*
*LIPID*
ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಪತ್ತೆ
*Urine Analysis*
ಮೂತ್ರದ ಪರೀಕ್ಷೆ
Urine microalbumin(SPOT)
Urine P/C Ratio(SPOT)
Foot Biothesiometry
Foot Peripheral Doppler
*TSH* ಥೈರಾಯಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
*ECG* ಹೃದಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ
*USG Abdomen & KUB
ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್)
*Chest-xray*
ಎದೆಯ ಎಕ್ಷ್ ರೇ

*Examination*
ವೈದ್ಯರ ತಪಾಸಣೆ
Diabetelogist Consultation/
♦️ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು
♦️Ophthalmology/Retinopathy Screening
ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರು/ರೆಟಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
♦️Dental Evaluation
ದಂತ ತಜ್ಞರು
♦️Diet Councelling
ಪಥ್ಯಾಹಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
*7353774782*
*7353775782*
*7349479888*