ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ 31
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ : 13, ಬಿಜೆಪಿ : 06 , ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ : 06 ಜೆಡಿಎಸ್ : 04, ಪಕ್ಷೇತರರು : 02

1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೋಟೆಪುರ : (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 863
ಆಯಿಷಾ ಮಿನಾಸ್ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 293
ರುಕಿಯಾ ಬಾನು (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) : 562
ನೋಟಾ :
2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲಕೋಡಿ : (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ )
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 734
ಅಸೀಯಾ (ಬಿಜೆಪಿ) : 24
ಹಸೀನಾ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 127
ಹಸೀನಾ ಅಶ್ರಫ್ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 198
ಶಹನಾರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಹಸನ್ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) 381
ನೋಟಾ : 4
3ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸೇನೆರೆಬೈಲು 1: (ಪಕ್ಷೇತರ )
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 529
ಮಹಮ್ಮದ್ ನುರುಲ್ ಹಕ್ (ಬಿಜೆಪಿ) : 4
ಹಮೀದ್ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 129
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಶರಫ್ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) : 71
ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀರ್ ಉಳ್ಳಾಲ (ಪಕ್ಷೇತರ) : 302
ಮಹಮ್ಮದ್ ಬುಹಾರಿ (ಪಕ್ಷೇತರ) : 23
ನೋಟಾ : 0

4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲು 2: (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 580
ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 132
ಫೈರೋರ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) :160
ಯಶವಂತ ಪಿ ಅಮೀನ್ (ಬಿಜೆಪಿ) :106
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀರ್ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) : 178
ನೋಟಾ : 04
5ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಉಳಿಯ ಹೊಯಿಗೆ: (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 856
ವೀಣಾ ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋಜ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 433
ಸರಿತಾ ವೇಗಸ್ (ಪಕ್ಷೇತರ) : 417
ನೋಟಾ : 06
6ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಕ್ಕೆತೋಟ: (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ 939
ಯು.ಎ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 833
ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಸಿ.ಎಚ್. (ಪಕ್ಷೇತರ) :100
ನೋಟಾ : 6
7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೇಟೆ: (ಬಿಜೆಪಿ)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 1476
ರೇಷ್ಮಾ ಜಗದೀಶ್ (ಬಿಜೆಪಿ) : 485
ಸತ್ಯವತಿ ಜೆ. ಕೋಟ್ಯಾನ್ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 459
ಸಾರಮ್ಮ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 178
ಶೋಭಾ ಗೋಪಾಲ (ಪಕ್ಷೇತರ) : 347
ನೋಟಾ : 7
8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮೊಗವೀರಪಟ್ಣ (ಬಿಜೆಪಿ)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ :914
ಮಮತಾ ರಾಘವ ಪುತ್ರನ್ (ಬಿಜೆಪಿ) : 720
ವಾರಿಜ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 190
ನೋಟಾ :04
9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರು: (ಜೆಡಿಎಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ 938
ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 455
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪೊಡಿಮೋನು (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 237
ಚೂಡಪ್ಪ (ಬಿಜೆಪಿ) : 243
ನೋಟಾ : 03
10ನೇ ವಾರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ನಗರ: (ಜೆಡಿಎಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 1252
ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 630
ಯು. ನಾರಾಯಣ (ಬಿಜೆಪಿ) : 75
ಎಂ. ಮುಸ್ತಾಫ ಉಳ್ಳಾಲ್ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 542
ನೋಟಾ : 05

11ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮೇಲಂಗಡಿ: (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 1020
ನತಾಶ ಪರ್ವಿನ್ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 304
ಮೀನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 193
ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ (ಬಿಜೆಪಿ) : 99
ಖಮರುನ್ನಿಸಾ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) : 356
ಝರೀನಾ ಬೇಗಂ (ಪಕ್ಷೇತರ) :66
ನೋಟಾ : 02
12ನೇ ವಾರ್ಡ್ : ಹಳೆಕೋಟೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 1374
ಜಮೀಳ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 408
ಸೌದಾ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 157
ಝರೀನಾ ಬಾನು (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) :731
ಮರಿಯಮ್ಮ (ಪಕ್ಷೇತರ) : 71
ನೋಟಾ :07
13ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಳೇಕಳ : (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 1172
ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) 331
ಝಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 363
ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) : 465(ಫೋಟೋ 3ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಸ್ಗರ್ ಆಲಿ)
ನೋಟಾ : 13
ಒಟ್ಟು ಮತ 1172
14ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮಂಚಿಲ: ( ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 881
ಆಯುಬ್ ಮಂಚಿಲ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 358
ಕುಶಲರಾಜ್ (ಬಿಜೆಪಿ) : 71
ಗಂಗಾಧರ ಉಳ್ಳಾಲ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 285
ಅಬ್ದುಲ್ ಮಕ್ಸೂದ್ (ಪಕ್ಷೇತರ) : 163
ನೋಟಾ : 04
15ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಅಂಬತ್ತಡಿ: (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 612
ಕಮರುನ್ನಿಸಾ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 526
ಲತೀಫಾ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 78
ನೋಟಾ : 8
16ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಕೆರೆಬೈಲ್: (ಬಿಜೆಪಿ)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ :981
ದಿನೇಶ್ ರೈ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) 370
ರಾಜೇಶ್ ಯು.ಬಿ. (ಬಿಜೆಪಿ) 371
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಮೀನ್ (ಸಿಪಿಐಎಂ) : 43
ಶಾಕೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ (ಪಕ್ಷೇತರ) :191
ನೋಟಾ : 07
17ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಲಗಂಡಿ: (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ :456
ಅಶೋಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಮೊಂತೆರೋ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 46
ಪದ್ಮವಾತಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸಿಪಿಐಎಂ) :111
ಬಾಝಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 290
ನೋಟಾ : 09
18ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಲಗಂಡಿ (ಜೆಡಿಎಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ :586
2 ಕಮಲಾಕ್ಷ (ಸಿಪಿಐಎಂ) : 85
ದಿನಕರ ಉಳ್ಳಾಲ (ಜೆಡಿಎಸ್) :207
ರಜನೀಶ್ (ಬಿಜೆಪಿ) : 171
ಸಾದಿಕ್ ಪಟ್ಲ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 119
ನೋಟಾ : 04
19ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ : ಪಕ್ಷೇತರ
ಚಲಾಯಿತ ಮತ :1106
ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಲಾಪು (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 427
ಹರಿಯಪ್ಪ ಡಿ.ಸಾಲ್ಯಾನ್ (ಬಿಜೆಪಿ) : 171
ಮುಶ್ತಾಕ್ ಪಟ್ಲ (ಪಕ್ಷೇತರ) : 500
ನೋಟಾ : 08
20ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ :1384
ಗೀತಾ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ (ಬಿಜೆಪಿ) : 642
ದೀಕ್ಷಿತಾ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 738
ನೋಟಾ : 04
21ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ( ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 834
ದಿವಾಕರ (ಸಿಪಿಐಎಂ) ; 107
ರವೀಂದ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ್ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 16
ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಬಿಜೆಪಿ) : 287
ಕೆ. ಶಶಿಕಲಾ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 419
ನೋಟಾ : 05
22ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಭಟ್ನಗರ (ಬಿಜೆಪಿ)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ :897
ಅಕ್ಷಯ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 309
ಗೀತಾ ಬಾ (ಬಿಜೆಪಿ) :448
ಪ್ರಮೀಳಾ ರಂಜನ್ (ಸಿಪಿಐಎಂ) : 130
ನೋಟಾ : 10
23ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ನಗರ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 1186
ಗೀತಾ ಬಿ. ನಾಯಕ್ (ಬಿಜೆಪಿ) : 455
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕೆ. (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 655
ವೀಣಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 71
ನೋಟಾ :05

24ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕನಗರ 1 (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ :746
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿೀ ಸಂಜೀವ ಎಸ್. (ಬಿಜೆಪಿ) :259
ರವಿಚಂದ್ರ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) :310
ಹಂಝ (ಜೆಡಿಎಸ್) :169
ನೋಟಾ :08
25ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕನಗರ 2 ( ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ :691
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಶ್ರಫ್ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) :307
ಬಶೀರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 299
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಬೈರ್ (ಬಿಜೆಪಿ) :44
ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ (ಪಕ್ಷೇತರ) ; 38
ನೋಟಾ :03
26ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮುಕ್ಕಚೇರಿ 1 : (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 619
ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಕ್ಕಚೇರಿ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 345
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ (ಬಿಜೆಪಿ) :257
ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) : 16
ನೋಟಾ :01
27ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮುಕ್ಕಚೇರಿ 2 :(ಜೆಡಿಎಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 685
ಖಲೀಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 258
ಜೆ.ಮಹಮ್ಮದ್ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 231
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ (ಬಿಜೆಪಿ) : 36
ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಬಿ.ಎಚ್. (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ) :159
ನೋಟಾ : 01
28ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 741
ಸಪ್ನಾ ಹರೀಶ್ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) :381
ಸಾಕಿರಾ (ಜೆಡಿಎಸ್) :53
ಶಾರದಾ (ಬಿಜೆಪಿ) :122
ಖತೀಜಾ (ಪಕ್ಷೇತರ) : 184
ನೋಟಾ :01
29ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಧರ್ಮನಗರ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 1277
ದಿನಕರ್ (ಜೆಡಿಎಸ್): 22
ನಾಗರಾಜ (ಬಿಜೆಪಿ) : 534
ಭಾರತಿ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 705
ನೋಟಾ :16
30ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ (ಬಿಜೆಪಿ)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 1479
ನಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿ (ಬಿಜೆಪಿ) :762
ವಾಣಿ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) :612
ಹರಿಣಿ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 94
ನೋಟಾ : 11
31ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ (ಬಿಜೆಪಿ)
ಚಲಾಯಿತ ಮತ : 1037
ದಮಯಂತಿ (ಕಾಂಗ್ರೇಸ್) : 476
ಭವಾನಿ (ಬಿಜೆಪಿ) : 535
ಸುರೇಖಾ (ಜೆಡಿಎಸ್) : 22
ನೋಟಾ : 04